11.27.2021 14:18

Restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare

În atentia contribuabilului care, în baza unei hotarâri definitive si irevocabile a instantei judecatoresti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule

Conform prevederilor punctelor 5.1 si 5.2 ale Anexei nr. 1 – Capitolul II Procedura de restituire a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarâri definitive si irevocabile – din Ordinul nr. 85/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarâri definitive si irevocabile:
„Contribuabilul care, în baza unei hotarâri definitive si irevocabile a instantei judecatoresti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al carei model este prevazut în anexa nr. 4 la ordin.

Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a cheltuielilor banesti, precum si a oricaror alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, stabilite de instantele de judecata prin hotarâri definitive si irevocabile, este cea prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.”

Conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule: „Organul fiscal competent calculeaza cuantumul taxei, pe baza documentelor din care rezulta dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului si elementele de calcul al taxei….”

Organul fiscal competent este definit la Cap. III – Autoritatea competenta pentru calculul taxei art. 3 alin (1) lit. a) si b) din Normele Metodologice din 11 ianuarie 2012 de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012:
„Taxa se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care reprezinta:

a) in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este înregistrata ca platitor de impozite si taxe;”
b) in cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a carui raza teritoriala persoana fizica îsi are domiciliul fiscal”
Drept urmare, va rugam sa depuneti cererea dumneavoastra de restituire la organului fiscal competent in a carui raza teritoriala aveti domiciliul fiscal, conform prevederilor legale mentionate anterior.

sursa: www.afm.ro 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Newsletter-ul AutoBusiness iti aduce:

  • Cele mai noi stiri din domeniul auto
  • Cele mai bune oferte
  • Cele mai interesante evenimente auto