05.16.2022 15:14

Programul „Rabla”

Pasii ce trebuiesc indepliniti de catre proprietarul, persoana fizica, pentru a intra in posesia unei masini noi prin intemediul acestui program.


Programul „Rabla”

Avand in vedere apropierea termenului la care se va demara programul de stimulare a innoirii parcului auto, cunoscut sub denumirea de programul „Rabla” analistii FinZoom.ro va prezinta pasii ce trebuiesc indepliniti de catre proprietarul, persoana fizica, pentru a intra in posesia unei masini noi prin intemediul acestui program (asa cum sunt prezentati de catre Administratia Fondului pentru Mediu).

Important de retinut:

1.Tichet valoric – documentul a carui valoare nominala reprezinta echivalentul primei de casare. Pentru anul 2010 valoarea acestuia a fost mentinuta la 3.800 lei iar suma alocata Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2010 este de 228.000.000 RON.
2.Pentru achizitionarea unui autovehicul nou / unor autovehicule noi se pot utiliza maxim trei tichete valorice.
3.Valoarea nominala a tichetului/tichetelor se scade de catre producatorul validat din pretul de comercializare al autovehiculului nou, iar diferenta va fi platita de proprietar din surse proprii, credit auto sau leasing financiar.
4.La momentul redactarii acestui text pe pagina de internet a Administratiei Fondului pentru Mediu Autoritatii NU a fost publicata lista producatorilor validati care au incheiat contract si lista colectorilor care au incheiat protocol cu Autoritatea.

Pasi de urmat (art. 17 – 20 Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national)

*Autoritatea – Administratia Fondului pentru Mediu

Art. 17 Casarea Autovehiculului Uzat

(1) Dupa publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a listei producatorilor validati care au incheiat contract si a listei colectorilor care au incheiat protocol cu Autoritatea, proprietarul se poate prezenta la un colector in vederea predarii spre casare a autovehiculului uzat.

(2) Colectorul ii elibereaza proprietarului certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, precum si tichetul valoric, numai dupa:

a) verificarea existentei cumulative a componentelor esentiale ale autovehiculului: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
b) stabilirea indeplinirii conditiei de vechime a autovehiculului uzat, prin verificarea anului de fabricatie in baza certificatului de inmatriculare si/sau a altor documente doveditoare;
c) stabilirea indeplinirii conditiei vizand prima inmatriculare in Romania a autovehiculului uzat, in baza certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate a vehiculului, daca aceasta exista, sau a altor documente doveditoare;
d) verificarea, in baza certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate a vehiculului, daca aceasta exista, a corespondentei dintre datele inscrise in aceste documente si tipul/categoria de folosinta (M1N1), marca autovehiculului uzat, seria sasiuiui/caroseriei si seria motorului;
e) verificarea corespondentei datelor inscrise in actul de identitate al proprietarului cu datele cuprinse in certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat si in celelalte documente prezentate.

(3) Pentru identificarea exacta a calitatii persoanei care preda autovehiculul uzat spre casare, colectorul poate solicita, dupa caz, prezentarea urmatoarelor documente:

a) certificatul de mostenitor; atunci cand certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara procura notariala prin care persoana ce se prezinta in vederea predarii spre casare a autovehiculului uzat este imputernicita sa actioneze si sa incheie acte juridice in numele si pe seama tuturor comostenitorilor in cadrul programului, in vederea predarii spre casare a autovehiculului uzat si obtinerii tichetului valoric, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei, inscrierii la un producator validat si achizitionarii autovehiculului nou;
b) certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui, eliberat de autoritatea competenta;
c) actul care atesta schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de resedinta.

(4) Documentele prevazute la alin. (2) si (3) trebuie prezentate de catre proprietar in original si copie. Dupa confruntarea inscrisurilor, colectorul certifica exemplarul in copie „Conform cu originalul” si restituie proprietarului exemplarul original. Copiile documentelor raman spre pastrare si arhivare la colector.

(5) Colectorul are in pastrare un registru de evidenta a tichetelor valorice distribuite proprietarilor. Continutul registrului, modul de completare si termenul de pastrare a acestuia se stabilesc prin protocolul incheiat intre colector si Autoritate.

(6) Autoritatea poate solicita copiile documentelor prevazute la alin. (2) si (3), precum si Registrul de evidenta a tichetelor valorice distribuite proprietarilor, pentru verificarea datelor inscrise in cuprinsul acestora si confruntarea cu datele inscrise in tichetele valorice distribuite.

(7) Colectorul raspunde de corectitudinea si realitatea datelor inscrise in cuprinsul certificatului de distrugere, tichetului valoric distribuit si Registrului de evidenta a tichetelor valorice distribuite proprietarilor.

(8) Lista colectorilor care au incheiat protocoale cu Autoritatea se publica pe pagina de internet a Autoritatii odata cu publicarea listei producatorilor validati.

Art. 18: Radierea Autovehiculului Uzat

(1) Anterior prezentarii la serviciul comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, proprietarul trebuie sa obtina copii legalizate ale certificatului de inmatriculare si certificatului de distrugere a autovehiculului uzat.
(2) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat se elibereaza la cererea proprietarului, in baza predarii certificatului de inmatriculare si a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente in original.
(3) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie sa mentioneze ca autovehiculul uzat a fost casat/predat in vederea dezmembrarii.

Art. 19: Inscrierea la Producatorul Validat

(1) Proprietarul se prezinta in vederea inscrierii la unul dintre producatorii validati, numai dupa publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a listei producatorilor validati care au incheiat contract cu aceasta.

(2) Producatorul validat inscrie proprietarul in baza verificarii si confruntarii datelor cuprinse in urmatoarele documente:

a) actul de identitate al proprietarului, in copie si in original (originalul se restituie);
b) tichetul valoric/tichetele valorice, in original;
c) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie legalizata;
d) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, in copie legalizata;
e) certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, in original;
f) declaratia pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care proprietarul isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la sfarsitul perioadei de leasing, in cazul intentiei acestuia de a obtine finantare in baza unui contract de leasing financiar.

(3) Dupa constatarea indeplinirii conditiilor de participare la program si a concordantei datelor cuprinse in documentele prezentate, producatorul validat elibereaza proprietarului nota de inscriere.
(4) Valabilitatea notei de inscriere nu poate depasi data-limita de utilizare a tichetului valoric.
(5) Responsabilitatea inscrierii proprietarului revine in exclusivitate producatorului validat.
(6) Dupa eliberarea notei de inscriere, documentele prevazute la alin. (2), cu exceptia tichetelor valorice, raman spre pastrare si arhivare la producatorul validat.
(7) In vederea verificarii autenticitatii tichetelor valorice, producatorul validat transmite Autoritatii lista proprietarilor inscrisi, precum si tichetele valorice aferente.
(8) Producatorul validat garanteaza comercializarea autovehiculului nou, din al carui pret de vanzare se scade contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice, catre proprietarul inscris care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) a prezentat tichet valoric declarat autentic/tichete valorice declarate autentice de catre Autoritate;
b) se prezinta, in termenul de valabilitate a notei de inscriere, la producatorul validat, in vederea achizitionarii autovehiculului nou.

(9) In cazul in care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizeaza din culpa exclusiva a producatorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului inscris, in maximum 90 de zile dupa data de 11 decembrie a anului in care proprietarul trebuia sa beneficieze de achizitionarea autovehiculului nou prin program, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou, din al carui pret se va scadea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice.

Art. 20: Achizitionarea Autovehiculului Nou

(1) Dupa publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a listei tichetelor valorice autentice, fara a se depasi insa termenul de valabilitate a notei de inscriere, producatorul validat si proprietarul inscris efectueaza formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou, producatorul validat scazand din pretul de vanzare a acestuia contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice declarate autentice.
(2) In factura de livrare a autovehiculului nou, producatorul validat evidentiaza pretul de vanzare si, distinct, face mentiunea „Suma de …… lei reprezentand contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice se suporta de catre Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ……. „.
Sub rubrica „Total de plata” se inscrie textul „Diferenta de plata beneficiar” si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre proprietar.
(3) Factura va cuprinde si datele de identificare a societatii de leasing, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar.
Diana Tarus – Analist Financiar FinZoom.ro

Sursa: FinZoom.ro
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Newsletter-ul AutoBusiness iti aduce:

  • Cele mai noi stiri din domeniul auto
  • Cele mai bune oferte
  • Cele mai interesante evenimente auto