11.29.2021 2:30

Noutati Programul Rabla 2011

Noutati privind desfasurarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, în anul 2011


Noutati Programul Rabla 2011

Noutati privind desfasurarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, în anul 2011

Prin noul Ghid de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 772 din 31 ianuarie 2011, a fost introdusa procedura validarii operatorilor economici autorizati sa colecteze vehicule scoase din uz, bazata pe depunerea la Administratia Fondului pentru Mediu, într-un interval de timp organizat, a documentatiei obligatorii care sa ateste printre altele, îndeplinirea conditiilor legale de functionare, situatia juridica, inexistenta obligatiilor restante la bugetul de stat, bugetele locale si Fondul pentru mediu.

Astfel, s-a prevazut ca eliberarea tichetelor valorice catre proprietarul persoana fizica sa aiba loc numai dupa verificarea de catre Administratiei Fondului pentru Mediu a realitatii si corectitudinii datelor de identificare a proprietarului si a autovehiculului uzat predat de catre acesta spre casare.

Precizam ca, potrivit prevederilor Ghidului de finantare a Programului, în vederea obtinerii tichetului valoric, proprietarul persoana fizica trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

– Actul care îi atesta identitatea, precum si domiciliul sau resedinta în România, eliberat de catre autoritatile române, în termen de valabilitate, în original si în copie;

– certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original si în copie legalizata;

– cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, în original si în copie legalizata;

– actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, nu rezulta anul fabricatiei, anul primei înmatriculari în România si/sau categoria autovehiculului uzat;

– certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de catre autoritatea publica locala în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta proprietarul si este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în original;

– certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat predat spre casare.

De asemenea, prin Ghidul de finantare, s-a extins aria de aplicabilitate a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, deoarece au fost introduse:

– doua noi categorii de proprietari eligibili: unitatile apartinând cultelor recunoscute în România si operatorii economici fara personalitate juridica;

– o noua categorie de autovehicul care poate fi predat spre casare, respectiv „autospeciala usoara” si definita ca ”autovehicul apartinând categoriei de folosinta M1 ori N1 destinat transportului de pasageri sau de marfuri si care îndeplineste o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, având o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone”.

Astfel, spre exemplu, pot participa la Program autoritatile publice locale sau judetene, institutiile spitalicesti si operatorii economici având ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale, care detin în proprietate ambulante ale caror caracteristici se regasesc în definitia de mai sus.

sursa: Administratia Fondului pentru Mediu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Newsletter-ul AutoBusiness iti aduce:

  • Cele mai noi stiri din domeniul auto
  • Cele mai bune oferte
  • Cele mai interesante evenimente auto